VlogeOdločitev Ustavnega sodišča v zvezi s tem:

Odločitev Ustavnega sodišča v zvezi s tem: