VlogeVsebina in obrazciObtožba zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra

Obtožba zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra


V.  Vsebina obtožbe zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra
 
Obtožba zoper Predsednika republike, predsednika Vlade ali ministra mora vsebovati:
1. Navedbe:
- navedbo sklepa o obtožbi,
- podatke o vložniku in njegovem zastopniku ali morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- opis zatrjevane kršitve Ustave ali hujše kršitve zakona,
- dejstva, ki utemeljujejo kršitev, in dokaze zanje,
- predlog vložnika.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- sklep o obtožbi,
- dokaz o izidu glasovanja o sklepu o obtožbi,
- listine, na katere se vložnik sklicuje.