VlogeVsebina in obrazciPritožba glede potrjevanja mandata člana Državnega sveta

Pritožba glede potrjevanja mandata člana Državnega sveta


VIII. Vsebina pritožbe glede potrjevanja mandata člana Državnega sveta
 
Pritožba zoper odločitev Državnega sveta, da se mandat ne potrdi, mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča pritožnika,
- osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pritožnikovega pooblaščenca,
- navedbe, s katerimi pritožnik utemeljuje, da je upravičen vložiti pritožbo,
- navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega sveta neustavna ali nezakonita,
- navedbo okoliščin, s katerimi pritožnik izkazuje pravočasnost pritožbe,
- predlog pritožnika.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- odločitev Državnega sveta,
- pritožba na Državni svet zoper odločitev Državne volilne komisije, če je bila vložena,
- odločitev Državnega sveta, da se mandat ne potrdi,
- listine, na katere se pritožnik sklicuje.