VlogeVsebina in obrazciPritožba glede potrjevanja poslanskega mandata

Pritožba glede potrjevanja poslanskega mandata


VII. Vsebina pritožbe glede potrjevanja poslanskega mandata
 
Pritožba zoper odločitev Državnega zbora glede potrditve poslanskega mandata mora vsebovati:

1. Navedbe:
- osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča pritožnika,
- osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pritožnikovega pooblaščenca,
- navedbe, s katerimi pritožnik utemeljuje, da je upravičen vložiti pritožbo,
- navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega zbora neustavna ali nezakonita,
- navedbo okoliščin, s katerimi pritožnik izkazuje pravočasnost pritožbe,
- predlog pritožnika.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- odločitev Državne volilne komisije,
- pritožba na Državni zbor zoper odločitev Državne volilne komisije, če je bila vložena,
- odločitev Državnega zbora o potrditvi oziroma nepotrditvi poslanskega mandata,
- listine, na katere se sklicuje pritožnik.