VlogeVsebina in obrazciZahteva Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona

Zahteva Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona


XI. Vsebina zahteve Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona
 
Zahteva Državnega zbora glede ocene ustavnosti posledic, ki bi nastale z odložitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona, mora vsebovati:

1. Navedbe:
- podatke o predlagatelju  in njegovem zastopniku in morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- navedbo posledic, ki naj bi nastale zaradi odložitve uveljavitve zakona ali zaradi njegove zavrnitve,
- navedbo razlogov, zaradi katerih naj bi bile posledice protiustavne,
- navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge
- zahteva za razpis referenduma,
- besedilo zakona, o katerem naj bi se odločalo na referendumu,
- listine, na katere se predlagatelj sklicuje.