VlogeVsebina in obrazciZahteva in pobuda za odločitev o sporu glede pristojnosti

Zahteva in pobuda za odločitev o sporu glede pristojnosti


IV. Vsebina zahteve in pobude za odločitev o sporu glede pristojnosti

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- naziv in sedež predlagatelja,
- osebno ime zastopnika predlagatelja,
- naziv in sedež organov, ki so v sporu,
- navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere se prizadeti organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti,
- navedbo določb predpisov, ki urejajo pristojnost organov, ki so v sporu.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- zahtevi za odločitev o sporu glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom mora biti priložen spis posamezne zadeve, v zvezi s katero je nastal spor glede pristojnosti,
- listine, na katere se predlagatelj sklicuje.

Pobuda za rešitev spora glede pristojnosti mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- osebno ime, naziv ali firmo pobudnika,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža pobudnika,
- osebno ime ali firmo ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali sedeža morebitnega pobudnikovega zastopnika ali pooblaščenca,
- naziv in sedež organa ali organov, ki so v sporu,
- navedbo splošnega ali posamičnega akta, zaradi katerega je prišlo do spora, ali navedbo zadeve, glede katere se organi ne morejo sporazumeti o pristojnosti.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- pobudi za rešitev spora glede pristojnosti med sodiščem in drugim državnim organom morajo biti priložene listine, s katerimi pobudnik utemeljuje svoje navedbe.