VlogeVsebina in obrazciZahteva občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma

Zahteva občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma


XII.  Vsebina zahteve občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma

Zahteva občinskega sveta za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti zahteve za razpis referenduma mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- podatke o predlagatelju, njegovem zastopniku in morebitnem pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- opredelitev predmeta referenduma in navedbo referendumskega vprašanja,
- razloge, zaradi katerih naj bi bila zahteva za razpis referenduma v neskladju z Ustavo ali z zakonom,
- navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge
- sklep občinskega sveta o vložitvi zahteve,
- zahtevo za razpis referenduma,
- listine, na katere se vložnik sklicuje.