VlogeVsebina in obrazciZahteva za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana

Zahteva za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana


XIII. Vsebina zahteve za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana
 
Zahteva za oceno ustavnosti sklepa Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma razrešitvi župana mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- podatke o predlagatelju in njegovem morebitnem zastopniku ali pooblaščencu v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- razloge, zaradi katerih naj bi bil sklep Državnega zbora protiustaven,
- navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.
2. Podpis vložnika.
3. Priloge:
- sklep Državnega zbora o razpustitvi občinskega sveta oziroma o razrešitvi župana,
- listine, na katere se vložnik sklicuje.