VlogeVsebina in obrazciZahteva za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi ustave

Zahteva za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi ustave


X.   Vsebina zahteve za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi Ustave
 
Zahteva za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne razpiše referenduma o spremembi Ustave, mora vsebovati:
 
1. Navedbe:
- navedbo osebnih imen poslancev, ki vlagajo zahtevo,
- podatke o morebitnem pooblaščencu predlagatelja v postopku pred Ustavnim sodiščem,
- opredelitev predmeta referenduma in navedbo referendumskega vprašanja,
- razloge, zaradi katerih naj bi bila odločitev Državnega zbora neutemeljena,
- navedbo okoliščin glede pravočasnosti vložitve zahteve.
2. Podpisi vložnikov.
3. Priloge:
- odločitev Državnega zbora, da referenduma ne razpiše,
- zahtevo za razpis referenduma
- listine, na katere se predlagatelji sklicujejo.