XVII. kongres KEUS je obravnaval vlogo ustavnih sodišč pri uporabi in varstvu ustavnih načel. V okviru te teme so bila na podlagi nacionalnih poročil posameznih ustavnih sodišč na kongresu predstavljena različna ožja vprašanja v povezavi z ustavnimi načeli. Predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Jadranka Sovdat, je na kongresu predstavila prispevek z naslovom: Vloga Ustavnega sodišča Republike Slovenije pri opredeljevanju in uporabi ustavnih načel.

V Batumiju je od 28. do 30. junija 2017 potekal XVII. kongres Konference evropskih ustavnih sodišč (KEUS), ki ga je gostilo Ustavno sodišče Gruzije. Kongres, na katerem se ustavna sodišča v okviru KEUS srečajo vsaka tri leta, je pomemben panevropski forum za izmenjavo mnenj in izkušenj ustavnih sodišč na tem območju. Ustavno sodišče Republike Slovenije je polnopravni član KEUS od leta 1994. Letošnjega kongresa se je udeležila delegacija slovenskega Ustavnega sodišča, ki so jo sestavljali predsednica dr. Jadranka Sovdat, ustavna sodnika dr. Dunja Jadek Pensa in Marko Šorli ter generalni sekretar dr. Sebastian Nerad.