Številka:    U-I-210/21-12

Datum:      30. 9. 2021

 

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Policijskega sindikata Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 30. septembra 2021

sklenilo:

Izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

 

Datoteke:

 

Sklep

Odklonilno LM Šorli

Pritrdilno LM dr. Čeferin

Pritrdilno LM dr. Mežnar

Pritrdilno LM dr. Šugman Stubbs

Odklonilno LM Dr. Dr. Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA)