U-I-182/21-8
U-I-184/21-8
16. 9. 2021

 

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Vukajča, Radenci, in drugih, vsi Radenci, ter skupne občinskih svetnikov s prvopodpisanim Dragom Kocbekom, Radenci, na seji 16. septembra 2021

sklenilo:

Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/21) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Datoteke: