Številka:    U-I-228/20-8

Datum:      1. 7. 2020

 

 

 

 

SKLEP

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Vukajča, Radenci, na seji 1. julija 2020

 

sklenilo:

 

Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

 

 

Datoteke:

Sklep