U-I-2/21-9
U-I-3/21-10
21. 1. 2021

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Franca Vukajča, Radenci, in drugih, vsi Radenci, ter skupine občinskih svetnikov Občine Radenci s prvopodpisanim Dejanom Berićem, Radenci, na seji 21. januarja 2021

sklenilo:

Izvrševanje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.

Datoteke:

Sklep

Pritrdilno LM dr. Matej Accetto

Odklonilno LM dr. Rajko Knez