Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/09) (U-I-21/24)