Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 – ZSV) in Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 – ZDZdr)