Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZOZP)