Dijaki s predsednikom Ustavnega sodišča pred razpravno dvorano

Na Ustavnem sodišču sta se 24. 1. in 25. 1. 2024 odvila zaključna dogodka ustvarjalnega in literarnega natečaja na temo ustavnih pravic in odgovornosti v zvezi z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja.

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Matej Accetto je v svojem nagovoru udeležencem med drugim predstavil, zakaj je bilo za tokratni ─ in obenem prvi ─ natečaj izbrano prav navedeno ustavno področje, pri čemer je izpostavil razmislek o (ustavnih) pravicah prihodnjih generacij. Te v Ustavi izrecno niso omenjene, pa vendar se vrsta določb nanje nanaša vsaj posredno, vsaj tako, da pravice prihodnjih generacij zrcali v obveznosti sedanje.

*

Natečaj, ki je potekal v oktobru in novembru, se je zaključil 5. decembra 2023. Prejeta dela so bila v prostorih Ustavnega sodišča javnosti predstavljena na razstavi, s katero je Ustavno sodišče v drugi polovici decembra 2023 dodatno obeležilo slavnostno sejo ob dnevu ustavnosti. S posamičnimi ali skupinskimi izdelki je skupno sodelovalo prek tristo šolarjev in dijakov, naslovna tema natečaja pa je vtkana v raznolike izdelke, med katerimi nekateri še posebej izstopajo s svojo kreativnostjo in dodelanim pristopom.

Z dogodkoma, ki sta bila ločeno pripravljena za sodelujoče osnovne oziroma srednje šole, se zaključuje tudi razstava prejetih ustvarjalnih in literarnih del, predstavljenih v prostorih Ustavnega sodišča, spletna predstavitev pa ostaja dosegljiva na spletni strani Ustavnega sodišča (www.us-rs.si).